Διοικητικό Δίκαιο

Οι λύσεις σας ξεκινούν εδώ.

Είμαστε καλά εξοπλισμένοι για να διαχειριστούμε με επιτυχία τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις υποθέσεις μας:

  • Διαδικασία Φορολογικού Δικαίου και Στρατηγική
  • Αδειοδότηση Μέσων Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων
  • Πνευματική Ιδιοκτησία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα κτλ.)
  • Ακίνητα

Οι δικηγόροι μας έχουν χειριστεί Διοικητικές Υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Διοικητικού Δικαίου στην Ελλάδα , πετυχαίνοντας να ασκηθεί επιρροή σε υποθέσεις που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά και άρθρα.