Τομείς Ειδίκευσης

Τομείς Ειδίκευσης

Η Δικηγορική Εταιρία Ν.ΑΓΑΠΗΝΟΣ έχει εκτεταμένη εμπειρία σε πλήθος περιπτώσεων με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τα πεδία που ειδικεύεται περισσότερο είναι:

Εμπορικό Δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες εμπορικού δικαίου με ειδίκευση στο Εταιρικό και Πτωχευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο Ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Ποινικό Δίκαιο

Η εταιρία μας ειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων Ποινικου Δικαίου και ιδιαίτερα στις υποθέσεις Οικονομικών Εγκλημάτων (φορολογικά εγκλήματα, εγκλήματα κατά τις Περιουσίας και εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, ως και με εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα).

Περισσότερα

Αστικό Δίκαιο

Η εταιρία μας, παρέχει άριστες Νομικές Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου. Δεδομένης της βραδύτητας της Αστικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, επιδίωξη μας είναι η ταχύτερη δυνατή και αποτελεσματικότερη προστασία των Αστικών σας δικαιωμάτων.

Περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο

Είμαστε καλά εξοπλισμένοι για να διαχειριστούμε με επιτυχία τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις υποθέσεις μας όπως Διαδικασία Φορολογικού Δικαίου και Στρατηγική, Αδειοδότηση Μέσων Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων, Πνευματική Ιδιοκτησία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα κτλ.) και Ακίνητα.

Περισσότερα